Investment adviser • Mr • 刘

浏览量: 更新时间:2019-06-25 16:13
Investment adviser • Mr • 

        毕业于上海财经大学金融工程专业,经济学学士学位。作为一个高级投资顾问,我们要能够以战略的眼光看问题,除了负责制定基金相关业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制之外还要能够建立风险监测指标,并进行日常监测,适时进行重大风险预警,提出防范和化解措施;
        定期运用风险模型和风险管理技术对业务风险进行定性和定量评估,并出具评估报告;
        负责项目尽调,撰写风险评估报告;
        定期向管理层进行风险管理情况的汇报。